Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž je základným prvkom komunikačnej infraštruktúry počítačových sietí, firemných sietí, kamerových systémov, zabezpečovacých systémov. Je nevyhnutná pre všetky priemyselné stavby, obchodné centrá či rodinné domy. Je to univerzálny, flexibilný a inteligentný systém ktorý prenáša informácie, dáta, hlas, zvuk, obraz a iné typy technológií rýchlosťou prenosu 100 Mb/s a viac. Základnými vlastnosťami štruktúrovanej kabeláže je rýchlosť, spoľahlivosť a pripravenosť na možné rozšírenia systému.

unkčnosť systému

Funkčnosť systému

Základnú funkčnosť systému garantuje kabeláž, ktorá slúži na prenos dát, hlasu a obrazu. Štandardne sa používa metalická kabeláž a pre väčšie vzdialenosti optická s vyššou odolnosťou proti rušeniu a vyššou prenosovou rýchlosťou.

Projektovanie systému

Projektovanie systému

Na základe obhliadky jednotlivých objektov a priestorov vypracujeme návrh štruktúrovanej kabeláže podľa Vašich potrieb a navrhneme správne umiestnenie pre bezproblémovú funkčnosť jednotlivých prvkov.

Zavedenie systému

Zavedenie systému

Po odsúhlasení návrhu začneme so zavedením systému. Postupujeme presne podľa odsúhlaseného návrhu a prípadné zmeny hneď konzultujeme s Vami. Systém Vám odovzdávame až po vykonaní komplexnej kontroly.

Aktívne prvky

Aktívne prvky

Tieto zariadenia vzájomne prepájajú všetky prvky systému, ako sú nahrávacie zariadenia, kamery, servery, switche a podobne. Aktívne prvky podstatne ovplyvňujú priepustnosť, rýchlosť a spoľahlivosť systému.

Pasívne prvky

Pasívne prvky

Sú to prvky ako káble, konektory, dátové rozvádzače a iné , ktoré sú súčasťou štruktúrovanej kabeláže. Podieľajú na prenose informácií, ale informácie žiadnym spôsobom nemenia a neovplyvňujú.

Výhody systému

Výhody systému

Hlavnou výhodou štruktúrovanej kabeláže je univerzálnosť systému pre rôzne technológie , otvorenosť pre všetky štandardizované typy hlasových , dátových a video zariadení ako aj jednoduchá rozšíriteľnosť celého systému.

Inštalácia a parametre štruktúrovanej kabeláže

Na inštaláciu štruktúrovanej kabeláže sa používajú dátové káble so štyrmi krútenými pármi a optické káble pre väčšie vzdialenosti a rýchlejší prenos informácií. Pre jednoduchú rozšíriteľnosť systému sa prípojné body inštalujú aj tam, kde momentálne nie sú potrebné. Štandardne všetky pripojenia začínajú v jednom bode (dátovom rozvádzači), v ktorom sú umiestnené aktívne prvky pre riadenie a zaistenie funkčnosti systému. Pri navrhovaní a výstavbe štruktúrovanej kabeláže sa riadime jednoduchými požiadavkami: rýchlosť, spoľahlivosť a pripravenosť na možnosť rozšírenia. Počas návrhu a výstavby dodržujeme štandardy a parametre, ktoré zaručujú bezproblémový chod systému.

Kabeláž

Zabezpečuje spojenie všetkých prvkov systému

Pasívne prvky

Podieľajú sa na prenose informácií

Aktívne prvky

Ovplyvňujú rýchlosť a spoľahlivosť systému

Topológia

Štruktúra zapojenia zariadení medzi sebou

Tienenie vodičov

Ochrana voči vonkajšiemu vplyvu a rušeniu

Merania

Kontroly funkčnosti a správnosi systému

Licencia na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY

Spoločnosť KVM Trade & Services s.r.o. vlastní Licenciu na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY. Zákon o súkromnej bezpečnosti špecifikuje
technickú službu ako projektovanie, montáž, údržbu, revíziu, alebo opravu zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov
a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste, alebo v ich okolí.

Máte otázky alebo potrebujete poradiť ?

V prípade akýchkoľvek informácií nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 (0)902 771 666